Nawigacja

O Nas

 

Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Wierzbnie powstało 
w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 2009 roku.

Projekt pn. „Tęczowe przedszkole” był odpowiedzią na problem bardzo niskiego wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Koniusza. Problem dotyczył dzieci
w wieku 3-5 lat.

Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych 80 dzieci w wieku 3-5 lat na terenie południowej części Gminy Koniusza, przede wszystkim dzieci zamieszkujące 17 miejscowości: Biórków Mały, Biórków Wielki, Czernichów, Glew, Glewie, Górka Jaklińska, Karwin, Łyszkowice, Polekarcice, Posądza, Siedliska, Sarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona.

Cel główny został osiągnięty dzięki realizacji w latach 2009-2011 celów szczegółowych projektu:

Upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród 80 dzieci w południowej części Gminy Koniusza poprzez założenie przedszkola z oddziałem integracyjnym 
w Wierzbnie,

Zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego i intelektualnego dzieci poprzez stworzenie dostępu do specjalistycznych usług psychologiczno-pedagogicznych,

Stworzenie stymulacyjno-wyrównawczych i integracyjnych warunków rozwoju dzieci niepełnosprawnych,

Zapewnienie optymalnego rozwoju dzieci przed pójściem do szkoły.

W naszym przedszkolu spotykają się codziennie dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Staramy się, aby każde dziecko znalazło tu szacunek i zrozumienie. Jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców, próbujemy je wspólnie rozwiązywać.

Bardzo chcemy aby nasze przedszkole niekoniecznie było najlepsze, ale by było kochane przez dzieci, szanowane przez rodziców. Aby było miło, wesoło, bezpiecznie, byśmy byli dla siebie życzliwi
i uśmiechnięci. Chcemy, żeby wszyscy czuli się jak w rodzinie.

Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka. Pomagamy i szanujemy się nawzajem.

Zawsze staramy się być blisko dziecka, współpracować z jego rodziną oraz wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego.

Do tradycji przedszkola należą już familijne spotkania organizowane z okazji różnego rodzaju świąt
i ważnych dla dzieci wydarzeń. Dzieci mają możliwość pochwalić się swoimi umiejętnościami, nauczycielki – umiejętnościami  wychowanków a dla rodziców to okazja do obserwacji pociechy 
w grupie rówieśniczej.


W przedszkolu organizowane są dodatkowe zajęcia z:

 • logopedą,
 • surdopedagogiem,
 • tyflopedagogiem,
 • oligofrenopedagogiem,
 • integracji sensorycznej.


W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne. 
 3. Rozwija się twórczo. 
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. 
 5. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. 
 6. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. 
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola. 
 4. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola. 
 5. Są partnerami w tworzeniu klimatu i działalności dydaktycznej.

 

Dla rodziców

Aktualności

Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

 • Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
  Wierzbno 3
  32-104 Koniusza
 • (+12) 3869101 (Wierzbno)
  (+12) 3869007 wew. 27 (Biórków Wielki)

Aktualności

 • KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

  ZAPROSZENIE NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

   

  KIERMASZ ŚWIĄTECZNY - Obrazek 1

   

   

   

   

   

   

  plakat_kiermasz.pdf

 • Oczyszczacz powietrza w każdej grupie przedszkolnej

  OCZYSZCZACZ POWIETRZA W KAŻDEJ GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

  Miło nam poinformować, że od dnia dzisiejszegow każdej grupie przedszkolnej w Wierzbnie, w Biórkowie Wielkim i w Posądzy jest oczyszczacz powietrza.

  Trzy oczyszczacze zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska
  w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

  W dniu 21 listopada 2018r. odbędzie się zebranie dla rodziców:

  - oddziały przedszkola w Biórkowie Wielkim - 1730

  - oddziały przedszkola w Posądzy- 1800

  - oddziały przedszkola w Wierzbnie - 1830

  Spotkania o wyznaczonych godzinach odbędą się w grupach z wychowawcami.

  Tematyka zebrania:

  1. Przedstawienie wyników wstępnej diagnozy i obserwacji dzieci
  2. Organizacja Kiermaszu świątecznego
  3. Organizacja Mikołajek
  4. Organizacja Dnia Babci i Dziadka
  5. Sprawy bieżące
 • Zabawy z lupą Malinki
  15.10.2018

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Zabawy z lupą Malinki.